Biznesowa moda,  Moda a finanse

Są okoliczności, gdy nie jesteśmy zmuszeni rozliczać pit. Jakie to sytuacje? Kiedy nie istnieje taki obowiązek?

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale nie w każdej sytuacji jesteśmy zmuszeni składać roczny PIT od uzyskanych dochodów. Nie trzeba przedkładać zeznań od dochodów zwolnionych oraz od których zaniechano pobrania podatku i opodatkowanych ryczałtowo

język angielski

Autor: Rod Waddington
Źródło: http://www.flickr.com

Podatnicy podatku dochodowego, jacy uzyskali przychody w czasie roku podatkowego, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Rozliczenie pit 2016 dotyczy więc większości z nas, a opodatkowaniem dochodowym podlegają różnorakie typy dochodów.

Jeżeli po przeanalizowaniu tego artykułu będziesz chciał zgłębić dane na omawiany temat, to pomocne omówienie (http://tuv.com/akademia-polska/pl/cykl_seminariow_dla_bran_y_spawalniczej.html) niesłychanie Ci może pomóc – chodź i zobacz!

Opodatkowaniu nie podlegają jednakże dochody, od jakich na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dzięki temu nie powinniśmy składać takiego zeznania i nie rozliczać się z tego rodzaju dochodów. Kolejne dochody ze źródeł przychodów są już opodatkowane, lecz ich opodatkowanie nie znaczy, że automatycznie musimy złożyć pit 2016. Podatnicy są zmuszeni składać urzędom skarbowym pit 37 lub pit 36, wedle zdefiniowanego wzoru, o wielkości osiągniętego dochodu w tym podatkowym roku w terminie do trzydziestego kwietnia roku który następuje po roku podatkowym. Zeznaniami nie obejmuje się również dochodów jakie są opodatkowane metodą ryczałtową na podstawie ustawy o pit. Więcej tutaj:
W tego rodzaju sytuacji tak więc zryczałtowany podatek odprowadza za podatnika podmiot który wypłaca dochody.

Odpowiada Ci taki tekst? To świetnie, sprawdź stronę obronca Niemcy pod tym adresem. Przeczytasz tam większą ilość informacji na zbliżony temat.

Nie można więc nie składać zeznań w przypadku zdobycia przychodów przykładowo z tytułu wygranych w konkursach, grach lub zakładach wzajemnych, jak i nagród, która wiąże się z premiową sprzedażą. Ciekawe dane:

. A to wyłącznie jeden z przykładów. Nie zaliczają się też do rozliczenia świadczenia zdobyte przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich wcześniej zakładem pracy stosunkiem służbowym.