Moda a finanse

Rezerwy emerytalne – co powinieneś wiedzieć o organizowaniu i rozliczaniu?

Rezerwy emerytalne to wiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki sporządzania świadczeń o wiarygodnie stwierdzonej wartości, które spowodują zużytkowanie już posiadanych bądź przyszłych aktywów. Bazą wyceny rezerw na nadchodzące świadczenia pracownicze są przepisy prawa pracy, kodeksów wynagrodzeń, szyków zbiorowych i innych obowiązkowych porozumień pracodawców z pracownikami.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać wiążące obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa obligatoryjnych na dzień wyceniania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i nagrody jubileuszowe opracowuje się tylko wtedy, gdy z rozkazów prawa, układu pracy lub umów o pracę bezdyskusyjnie wynika, że na pracodawcy ciąży zobowiązanie ich zapłaty i ich wysokość jest znacząca, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej jak również majątkowej oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa – idź na stronę.

Przykładowy sposób policzenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wielkość od takich składników,

finanse

jak teraźniejszy staż pracy, łączna liczba lat do przepracowania (która uwarunkowana jest od dwóch zmiennych: wieku eksperta oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy opłaty odprawy i prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do zdobycia wieku emerytalnego. Zalecaną metodą kalkulowania rezerw na te świadczenia jest oczywiście wycena, którą robi aktuariusz. Wycena rezerw na długoterminowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne i rentowe, może zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy profesjonalisty jakim jest aktuariusz, albowiem ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. sytuacje makroekonomiczne, rotacja pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje wzbogacony przepis dotyczący rezerw.

Czy omawiany materiał nie jest zajmujący? Jeżeli tak uważasz, kliknij tu – zalecamy ten artykuł (https://bankrumia.pl/), gdyż odnajdziesz w tamtym miejscu przyciągające oko teksty.

Odpowiednio do art. 39 ust. 2 regulacji o rachunkowości marki dokonują biernych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wielkości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z najbliższych świadczeń przeznaczonych dla pracowników (np. premii jubileuszowych, odpraw emerytalnych).