• Moda a finanse

    Rezerwy emerytalne – co powinieneś wiedzieć o organizowaniu i rozliczaniu?

    Rezerwy emerytalne to zobowiązania wynikające z dawnych zdarzeń oraz obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie stwierdzonej wartości, które spowodują zużytkowanie już posiadanych bądź przyszłych aktywów. Podstawą wyceny rezerw na nadchodzące świadczenia pracownicze są regulaminy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, systemów zbiorowych i…

  • Moda a finanse

    Pierwsza posada w w rachunkowości

    Każda bez wyjątku osoba, jaka będzie po studiach ekonomicznych musi wiedzieć, iż istnieją wyraźne szanse na to, aby odszukała ona posadę dokładnie w tej funkcji na której jej zależy. Nota bene, z takim wykształceniem wyższym można sobie umożliwić zatrudnienie w…

1 z 11