Moda a finanse

Obligacje państwowe oraz municypalne – zdobądź więcej faktów

Obligacje są specjalną odmianą papieru wartościowego, tak samo jak akcje czy kwity depozytowe. O ile jednak akcje na giełdzie można spieniężyć w dowolnie wybranym czasie, obligacje w tej kwestii podobne są do lokaty bankowej.

Zainwestowane w nie środki można odzyskać dopiero po upłynięciu terminu, na jaki obligacje te opiewają.szczegóły tutaj pitprojekt.pl pitprojekt.plTermin obligacji ustala się przy zakupie papieru, od czasu tego uzależnione jest także oprocentowanie obligacji. Im ten czas dłuższy, tym adekwatnie większe oprocentowanie.

monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Są dwa podstawowe rodzaje obligacji – obligacje skarbu państwa oraz komunalne. Różnice między niniejszymi odmianami papierów wartościowych są spore, dotyczą one w dużej mierze sposobu wypłacania odsetek.

Państwo najbardziej godnym zaufania pożyczkobiorcąKażda odmiana obligacji to pożyczka dla organu emitującego papier wartościowy. W sytuacji obligacji skarbowych, tą instytucją jest skarb państwa. Państwo w sytuacji ogłoszenia bankructwa nie może wziąć innych pożyczek, jest jednak w stanie wypłacać zaległe zobowiązania. Dlatego też obligacje państwowe na szeroką skalę uznaje się za najbardziej bezpieczną formę inwestycji. Oprocentowanie udzielonej tą metodą pożyczki jest zmienne, ze względu na to, że uzależnione jest ono od obecnej inflacji, może ono ulec zmianie w przypadku obligacji na okres dłuższy niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane raz do roku, zostają one jednak wypłacone razem z kwotą kupna obligacji, na koniec czasu kredytowania. Informacje z: .

Inni emitenci – odmienne zasadyInnym typem obligacji, są obligacje municypalne, powszechnie nazywane komunalnymi. Takie obligacje są wydawane przez organy regionalne – przez gminę, powiat bądź województwo. Tego rodzaju papierom wartościowym bliżej jest do akcji. Główną różnicą, zauważalną dla inwestora, jest metoda wypłacania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji komunalnych są również naliczane rokrocznie, pożyczkobiorca musi jednak wydać je przed upływem czasu kapitalizacji.

Oznacza to, że udzielając organowi samorządowemu pożyczki na czas 10 lat, odsetki zostaną wydawane aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej zajrzyj tu: cenne wskazówki) są bardzo dobrą alternatywą dla obligacji skarbu państwa, odmienny sposób wypłacania odsetek pozwala na natychmiastowe zainwestowanie uzyskanych środków w odmienny niż obligacje papier wartościowy. Przeczytaj też o obligacjach przedsiębiorstw i ich kupnie.