Bez kategorii

Jakiego rodzaju są zadania osoby pracującej na stanowisku głównego księgowego?

Główny księgowy jest w rzeczywistości jedną z najważniejszych osób funkcjonujących w całej firmie, gdyż jest ona odpowiedzialny m.in. za przedstawianie w sprawozdaniach wszystkich działań finansowych zgodnie z przyjętymi regułami rachunkowości.
Funkcja tego typu osoby jak główna księgowa zmieniła się bardzo znacząco na przestrzeni poprzednich lat.

plakat

Autor: Mr Hicks46
Źródło: http://www.flickr.com
Dziś od osób pracujących na tym stanowisku zwierzchnicy wymagają tak bardzo dobrej znajomości zagadnień prawa podatkowego, jak i o wiele częściej dobrej wiedzy tyczącej się międzynarodowych standardów dotyczących rachunkowości czy zasad rachunkowości zarządczej. W zakres obowiązków głównej księgowej wchodzi m.in. tworzenie sprawozdań według określonych zwyczajów (przykładowo polska ustawa dotycząca rachunkowości, US GAAP czy IFRS). Innym zadaniem jest odpowiedzialność za opracowywanie planu wszystkich kont zgodnie z określonymi regułami sprawozdawczymi, z prawem podatkowym czy wymogami kontrolnymi.

Absorbuje Cię kwestia poruszana w tym tekście? Poznaj ponadto także inne zbliżone materiały – zwyczajnie wejdź tutaj kasetony Kraków.

Do jeszcze innych obowiązków głównego księgowego zalicza się także odpowiedzialność za potwierdzanie sald z partnerami, inwentaryzację aktywów firmy czy potwierdzanie ewidencji rachunkowych.

Kolejnym zadaniem głównej księgowej jest tworzenie dokładnych sprawozdań oraz raportów na potrzeby zarządu, instytucji zewnętrznych czy też instytucji finansowych. Kolejnym zadaniem jest nadzór organizacyjny i merytoryczny nad działem księgowości czy też nadzór nad prawidłowością wszystkich rozliczeń podatkowych.

Główna księgowa musi posiadać przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na etacie samodzielnego księgowego albo w spółce audytorskiej oraz powinna mieć znajomość polskiej ustawy o rachunkowości. Powinna posiadać także znajomość światowych standardów sprawozdawczości materialnej oraz znajomość prawa podatkowego.