Biznesowa moda,  Moda a finanse

Jak przyjąć do pracy pracownika z Ukrainy? Krok po kroku

Liczba Ukraińców pracujących w Polsce bezustannie rośnie. Są konieczni polskiej gospodarce oraz lubiani między innymi za pracowitość.

rzut - firma

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
Z ich zaangażowaniem wiąże się kilka ponadprogramowych obowiązków.
Mieszkańcy Ukrainy pragnący pracować w Polsce należą do wspólnoty obcokrajowców zza granicy wschodniej, którzy podlegają troszeczkę łatwiejszym strategiom legalizacji pracy w Polsce. Do owej samej grupy przynależą też pracobiorcy z Mołdowy, Białorusi oraz Gruzji. Aby legalnie zaangażować pracobiorcę z Ukrainy należy złożyć we właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa PUP dokument o nazwie: oświadczenie o zamyśle polecenia realizowania pracy cudzoziemcowi. Kiedy PUP zarejestruje daną deklarację, wtenczas chlebodawca może je zabrać i od tego momentu legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Kliknij śmiało ten odnośnik – opublikowane w tym miejscu uwagi z serwisu z pewnością okażą się dla Ciebie ciekawe – dotyczą podobnej kwestii.

Nie jest przy tym nieodzowny tak zwany test (testy kompetencji) rynku pracy. Wpis oświadczenia zajmuje urzędom niekiedy jeden dzień, niekiedy o wiele dłużej. Na bazie takiego pisma pracownicy z Ukrainy zdołają ubiegać się o wizę roboczą. Dogłębne informacje na temat wiz dla Ukraińców znajdują się na witrynie polskiej ambasady w Kijowie. Cudzoziemca można w naszej ojczyźnie przyjąć do pracy jedynie na podstawie umowy pisemnej, szczególnie umowy o pracę albo też w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pracownika obcokrajowca zatrudnionego na umowę o pracę trzeba normalnie, tak samo jak naszego pracobiorcę, zameldować w ciągu 7 dni do ubezpieczenia Drukiem ZUS ZUA, z owym odstępstwem, że zamiast numeru PESEL przynależy wpisać numer paszportu. Mieszkańca Ukrainy powinno się ponadto zameldować w miejscu pobytu podług standardowej procedury.