• Moda a finanse

    Rezerwy emerytalne – co powinieneś wiedzieć o organizowaniu i rozliczaniu?

    Rezerwy emerytalne to zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki zrealizowania świadczeń o wiarygodnie wskazanej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych czy przyszłych aktywów. Istotą wyceny rezerw na nadchodzące świadczenia pracownicze są rozkazy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, systemów zbiorowych i…

1 z 11